Biz hakda

ZheJiang Epolar Logistika Tehnologiýa Co., Ltd.

Biz Ningbo şäherindäki halkara ýük kompaniýasy, Ningbo, Şanhaý we Şençzhenen ammarlary, on müňlerçe inedördül metr içerki ammarlary we daşary ýurt transport ammary bar;Içerki onlarça aralyk ulaglar, daşary ýurtlarda traktorlar we ýük awtoulaglary bar. Hytaýdan Amerika we Europeewropa gapy-gapy daşamak.

TEAM

Topar

Kompaniýamyzda jemi 50-den gowrak içerki işgär bar, şol sanda Europeanewropa awiakompaniýasy üçin 25, Demirgazyk Amerikanyň awiakompaniýasy üçin 30, Europeanewropa awiakompaniýasy üçin 25-den 10-sy içerki baglanyşyk üçin we 15-si daşary ýurt şahamçasy üçin.Demirgazyk Amerikanyň awiakompaniýasynda 30 adamdan 20-si içerki kompaniýalar bilen duralga, 10 adam bolsa daşary ýurt şahamçalary bilen duralga jogapkärdir.Kompaniýanyň müşderi hyzmaty 24 sagat onlaýn, bizi gözläniňizde-de wagtynda jogap berip bileris.

Zhejiang Epolar Logistika adaty ýük ekspeditoryndan üýtgeýär we häzirki wagtda logistika, platforma, tehnologiýa, gümrük işleri we salgyt salynýan serhetaşa goşmaça halkara birleşme topary bar.Esasy toparyň 10 ýyldan gowrak iş tejribesi bar.

Müşderilere ýeterlik ýük daşamaga mümkinçilik berýän MATSON / EMC / CMA / ONE ýük daşaýan kompaniýalar bilen şertnamalar baglaşdyk.Her hepde Hytaýdan Amerika we Europeewropa 30 şkafy yzygiderli ýükleýäris.

Kompaniýa 2012-nji ýylda halkara logistika bilen meşgullandy we ýedi ýyllyk halkara logistika bilen 2019-njy ýylda serhetaşa elektron söwda logistika işini artdyrar we Hytaýdan Europeewropa we ABŞ-a gapy-gapy gatnawyny amala aşyryp biler.

takmynan 5
555

Ösüş taryhy

“Zhejiang Epolar Logistic Technology Co., Ltd.”, “Ningbo Succeed Supply Chain Management Co., Ltd.” esasynda täze döredilen serhetaşa elektron söwda logistika hyzmat kompaniýasydyr. 2015-nji ýylda serhetüsti elektron söwda logistika pudagy, esasan ABŞ, Europeewropa, Kanada, Japanaponiýa we beýleki ýurtlary nyşana alýar.

2015
Kompaniýa döredildi

2015-2019
Esasan Europeanewropa / Amerikan LCL / FCL / howa ýükleri DDP

2019-njy ýyla çenli
“Zhejiang Epolar Logistic Technology Co., Ltd.” -ni döretdi we soňra serhetaşa elektron söwda logistikasyny edip başlady.